Головна Новини Фотогалерея Законодавство
Про ВПМУ
Статут ВПМУ
Організації ВПМУ
Президія ВПМУ
Нормативні документи
Фотогалерея
Новини
Новини ITF
Карта сайта
Головна » Організації ВПМУ » Профоб'єднання КРОК

Ситуація потребує об'єднання зусиль та рішучих спільних дій!

Звернення профспілкової організації «Крок» до Вільних профспілок машиністів України.

 

Сьогодні, в умовах світової економічної кризи, що призвела до різкого скорочення об'ємів перевезень вантажів залізничним транспортом, зростає соціальна напруга в колективах, що входять до нашої профспілкової організації. Незважаючи на зусилля керівництва, яке до останнього часу намагалося зберегти високопрофесійний колектив термінальної компанії, забезпечити своєчасну виплату зарплати, ситуація, що склалася, змусила вдатися до непопулярних заходів. Частина колективу у відповідності до чинного законодавства попереджена про скорочення, інша переведена на неповний робочий тиждень.

На наше переконання, сьогоднішню ситуацію усугубляє й те, що упродовж останніх років Уряд, керівництво «Укрзалізниці» не вживали ефективних заходів задля підвищення конкурентноздатності українських перевізників на ринку міжнародних транспортних перевезень. Як наслідок, маючи певні преференції, потужні іноземні транспортні компанії поступово почали витісняти вітчизняних перевізників з цього сегменту ринку. Своєчасно запобігти такій ситуації до певної міри можна б було за рахунок відміни 20 відсоткової ставки ПДВ при надані транспортно-експедиційних послуг з перевезення вантажів за межами митного кордону України. Адже саме цей чинник, у поєднанні з недосконалістю ряду існуючих нормативних актів, які регулюють перевезення вантажів та міжвідомчими усобицями, призвів до значного зростання транспортної складової у вартості послуг, втрат національними експедиторами об'ємів перевезень, зменшення надходжень до бюджету.

Сьогодні Україна, як транзитна держава втрачає об'єми перевезень й через надмірно забюрократизований порядок видачі дозволів на перевезення її територією небезпечних транзитних вантажів. Нажаль, чисельні звернення керівників підприємств, громадських організацій, що надсилалися з цього питання до урядових структур залишалися без реагування. У кращому випадку їх ініціатором надсилалися формальні відписки.

Подібно «реагувало» на застереження колективів компаній термінальних комплексів, насамперед в питаннях, що стосувалися ряду додаткових зборів, створення однакових умов діяльності для всіх учасників ринку прикордонних термінально-транспортних послуг, рівних можливостей доступу до використання спеціального рухомого складу й керівництво «Укрзалізниці». Замість цього продовжувалася згубна практика передачі певних видів вагонів та контейнерів окремим своїм структурним підрозділам, монопольного використання рухомого складу, здача його в оренду «вибраним» фірмам.

На наше переконання в умовах фінансово-економічної кризи мають стати недопустимими й випадки передачі «Укрзалізницею» обсягів робіт з переробки імпортних транзитних вантажів суміжним залізницям, шляхом подачі її вагонів під навантаження колії СНД. Окрім неефективного використання потенціалів національних термінальних комплексів, завантаження та пломбування цих вагонів на сусідніх територіях фактично унеможливлює митний та екологічний догляд українською стороною, створює умови для вчинення контрабандних дій.

В умовах, що склалися сьогодні, потребує термінової відміни й існуюча практика оплати фінансових гарантій при перевезенні підакцизних та частини інших товарів залізничним транспортом страховою компанією «Гарант-Сервіс». Надане їй Держмитслужбою монопольне право виступати єдиним фінансовим гарантом перевезення транзитних підакцизних та значної частини номенклатури транзитних вантажів, окрім втрат об'ємів, нічого не приносить учасникам цього процесу. Як наслідок недораховується значних надходжень і бюджет.

Останньою краплею у цьому переліку негараздів стала тяганина з не врегулюванням проблеми, пов'язаною з невиконанням Держмитслужбою України вимог закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» у частині, що стосується діяльності митних брокерів. Через унеможливлення виконання ними з 1 січня 2009 року своїх обов'язків, ймовірними стають не лише нові ускладнення в митному оформленні, але й збільшення кількості безробітних.

Виходячи з наведеного та з метою запобігання посиленню соціальної напруги в колективах й збереження висококваліфікованих кадрів, пропонуємо:

1.  Об'єднати зусилля для прискореного вирішення на державному рівні наведених проблем, що стосуються всіх учасників ринку перевезень вантажів залізничним транспортом.

2.  Ініціювати прискорення підписання з Урядом меморандуму щодо визначення  спільних  заходів  для  стабілізації  ситуації  на ринку вантажних залізничних перевезень з    врахуванням інтересів всіх учасників цього процесу.

3.  Визнати доцільним включення до  складу громадської ради  при керівництві «Укрзалізниці» представників термінальних комплексів всіх форм власності.

За дорученням профспілкової організації «Крок» -          голова комітету  В.Г. Подгорецький

Copyright © 2008.
Усі права захищені.
03049,м.Київ, вул.Фурманова,3/8, тел./факс +38(044)465-10-23, тел. +38(044)481-12-67, E-mail:karikov@uz.gov.ua; Skype: pepichek2011 Создание сайта
Limenet